O mnie

 UPRAWNIENIA,  PRZYNALEŻNOŚĆ  ZAWODOWA

 • inż. budownictwa - 1970 r., studium podyplomowe wyceny  nieruchomości - 1996 r.
 • uprawnienia  budowlane nr St-1295/74 , rzeczoznawca  budowlany  nr 4 / Rz/ 2001, wpisany na listę biegłych sądowych w zakresie  budownictwa ogólnego przy Sądzie  Okręgowym w Szczecinie
 • członek Polskiego  Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,  Zachodniopomorskiej Okręgowej  Izby Inżynierów  Budownictwa, Zachodniopomorskiego  Stowarzyszenia Rzeczoznawców  Majątkowych.

ZAKRES  OPINII DOTYCZĄCY WYKONYWANYCH  ROBÓT BUDOWLANYCH

 • ocena robót i budynków dla potrzeb rozliczeń z wykonawcami
 • ocena robót w nowych budynkach i mieszkaniach przed podpisaniem umów z developerami
 • wycena rzeczywistych kosztów robót naprawczych po zdarzeniach losowych w ubezpieczonych mieszkaniach, budynkach mieszkalnych i innych obiektach (w tym sprawdzenie kosztorysów wykonanych przez firmy ubezpieczeniowe)
 • doradztwo z zakresu budownictwa, m.in. jak  wystąpić  do sądu  z roszczeniem  przeciw  wykonawcy

    ZAKRES  WYCEN DOTYCZĄCY NIERUCHOMOŚCI

    Zakres wycen - szczególnie sytuacje  nietypowe, sporne, które mogą być  podstawą do  roszczenia  sądowego lub

    administracyjnego.

               • ocena  spadku  wartości  działki gdy  jest  linia energetyczna, sieć  wodno-kanalizacyjna itp.
               • wycena spadku wartości gospodarstwa na skutek budowy nowej drogi
               • operaty szacunkowe dotyczące wyceny wartości rynkowej małych firm
               • operaty szacunkowe wyceny nieruchomości  wykonuję  we  współpracy z  rzeczoznawcą  majątkowym inż. B. Jurgielem. Zakres wycen - szczególnie sytuacje  nietypowe, sporne, które mogą być  podstawą do  roszczenia  sądowego lub administracyjnego
               • wycena maszyn dla potrzeb uzyskania kredytu bankowego
               • wycena maszyn dla potrzeb inwentaryzacji i odpisów amortyzacyjnych (po zainstalowaniu maszyny)

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA

Od 1975 r. wykonuję  opinie  i  ekspertyzy  budowlane, prowadzę  nadzory  budowlane,  udzielam  porady  z  zakresu  wykonawstwa  budowlanego, a od  1982 r. wykonuję wyceny  nieruchomości.
Od  1996 r.  prowadzę  własną  działalność  gospodarczą  pod  firmą  BIURO  BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI.

DOROBEK  ZAWODOWY
Dorobek   zawodowy  stanowi  ok. 1.800÷2.000  indywidualnych  opracowań.
Pracowałem  przez  14 lat  w  wykonawstwie  budowlanym i 14 lat  w dużej firmie inwestorskiej jako szef inspektorów nadzoru budowlanego.
Srebrna odznaka ZOIIB.

 

>>> Wszelki pierwszy kontakt z Firmą BIURO BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI proszę nawiązywać telefonicznie na nr. +48 506 146 232 lub 91 48 61 882 <<<

Kontakt

BIURO BUDOWLANE I NIERUCHOMOŚCI - inż. bud. Michał UNIEJEWSKI
Nr upr. 4/Rz/2001 (upr. bud. nr St-1295/74) - Rzeczoznawca Budowlany

 

71 - 272 SZCZECIN, UL. OKRZEI 5A
TEL./FAX: 091 - 48 61 882
NIP:  852 - 152 - 48 - 79

E-MAIL: michal@uniejewski.pl